Enter your keyword

תיקון עבודות

תיקון עבודות

  • עבודות אקדמיות הן תהליך ארוך ומורכב בכדי להגיע לציון הנכסף בתומו. לפעמים לאחר כל המאמץ להגיע לתוצר הסופי העבודה נבדקת ע”י המרצה או המתרגל ומקבלת ביקורות שלילית והערות. מצב זה מעמיד סטודנטים רבים בפני תחושה של תסכול לאחר שהשקיעו זמן רב ומאמץ באיתור חומרים, כתיבתם, עריכת מחקרים, איסוף נתוני מחקר וכדומה. פעמים רבות במצב כזה הם מרגישים כי אין להם את הכוח לסיים את העבודה הנדרשת גם אם מדובר בהערות קטנות לביצוע.

    במצבים כאלו סופר אקדמיה יכולה לסייע לכם בהכנת עבודות. מה שנדרש מהלקוח הוא להעביר את העבודה הכתובה בפורמט המאפשר המשך כתיבה (קובץ word) , לצרף את הערות המרצה להכוונת מירבית על הנדרש ואם ישנן הערות אישיות להכוונת הכותב רצוי מאוד להעבירן גם. בנוסף לעבודות תיקון ניתן דד ליין לתאריך הגשה שגם אותו יש להעביר לידיעת הצוות המטפל. הכל נבדק ומגבש תוכנית עבודה לתיקון העבודה בהתאם. מצב זה אינו פשוט כי זה דורש מהצוות להיכנס לנעלים של כותב העבודה ולהתייחס להערות המרצה בפירוט. נדרש לאתר את החומר ממנו היה עיבוד, וכן נדרש לעמוד בדרישות המפורטות של המרצה.

    לאחר בדיקה שאכן העבודה ישימה לתיקון מבחינת הצוות המקצועי, עבודת התיקון מתחילה. לרוב ינוהלו שני קבצים בעבודות תיקון- קובץ האחד העוקב אחר שינויים ומאפשר ללקוח מעקב אישי אחר כל תיקון שנעשה. הקובץ השני לא יכיל הערות ויהיה מוכן להגשה.
    התיקונים משתנים מעבודה לעבודה בהתאם לדרישות הספציפיות של כל עבודה. חשוב גם לקבל את הנחיות המקור של העבודה וסילבוס הקורס בכדי שיהיה ניתן להשלים חומרי קורס חשובים לתוך העבודה הסמינריונית. בסופו של דבר נצפה לתוצר שיהלום את דרישות המרצה וירחיב איפה שהעבודה הראשונה כשלה.